top of page

Plastika Krista

03/2012, autorský tým: Ing. arch. Radek Novotný, Ing. arch. Vojtěch Ertl

Plastika Krista je pokusem o soudobé navracení prvků do krajiny, které k ní tradičně patřily, a které by znovu přispívaly k jejímu zobytnění.

 

Návrh plastiky, stély zastavení, k nám promlouvá v abstrahované podobě. Cílem bylo vytvořit zastavení více symbolické než ‚obrazové‘. Formu plastiky tvoří kmeny – materiál, se kterým se Ježíš každodenně setkával v dílně svého pěstouna. My však dřevo, se kterým pracoval, již nevidíme. Kmeny se obtiskují do materiálu, který symbolizuje stálost. Dříve touto jistotou byl kámen – v současném jazyce beton. V návrhu plastiky jsme použili početní symboliku danou číslem pět, odkazující k pěti ranám Kristovým při jeho poslední cestě na kříži. Jednoduchá stéla zapíchnutá v zemi ukotvuje člověka a vesnici v neartikulovaném prostoru.

 

Plastika Krista se stala nultým bodem pro návrh navazujících projektů hřbitovní kaple v Kestřanech, kde je stéla Krista umístěná v kapli posledního rozloučení symbolem příslibu věčného života právě skrze rány, které utrpěl Kristus. Druhý projekt (viz. www.earchi.cz) se zabývá zpracováním Ježíšovy poslední cesty na Golgotu. Návrh křížové cesty v Sázavě chce vtáhnout poutníka do nitra abstrahované scény a nechat ho projít čtrnácti zastaveními tak, aby se stal jejich součástí.

 

 

bottom of page