top of page

Bytový dům ve Zlíně

03/2019, architektonická studie

autoři: Ing. arch. Radek Novotný

Navrhovaný bytový dům vstupuje do kontextu bytové výstavby sídlištního typu. Je umisťován do přibližné pozice stávajícího infrastrukturního objektu nevyužívané kotelny, která bude v rámci realizace záměru odstraněna. Pozice bytového domu reaguje na stávající zástavbu a navrhovaný objem tak dostupuje na úroveň stavební čáry definované stávajícím bytovým domem a uličním profilem účelové komunikace. 

Navrhovaný dům respektuje stávající volnou plochu hřiště, které se v současné době v tomto “sídlištním vnitrobloku” nachází. Odstoupení bytového k definované uliční čáře zlepší podmínky oslunění východní fasády sousedního bodového bytového domu. Záměr respektuje neformální pěší trasu podél potoka.
 

Objekt ve tvaru “L” je orientován svou kratší stranou k definované uliční čáře. Objekt je ve většině plochy pětipodlažní s ustupující střešní nástavbou (6.NP) na části objektu směrem do ulice. Hlavní vstup je, stejně jako u první varianty, řešen na východní straně objektu. Vjezdy do hromadných garáží v 1. a 2.NP jsou situovány na východní stranu (výtah do 2.NP) a jižní stranu (1.NP).

Z hlediska kompozice hmoty domu návrh kombinuje polotransparentní fasádu “podnože” objektu s garážemi s víceméně klasickou horní hmotou s byty. Návrh využívá nároží objektu  k vynesení pobytových balkonů, které spolu s prosazenými pobytovými lodžiemi rytmyzují horní část fasády objektu. 6.NP tvoří ustoupená hmota rozlehlého penthousu s vnitřním atriem a střešními terasami.

bottom of page