top of page

Rodinný dům na návsi

02/2009

Do obrazu návsi znovu doplňujeme štít. Charakter předprostoru  vstupuje do dialogu s obcí, zahrada naopak poskytuje intimní uzavřenost. Přechod mezi domem a zahradou se může stát neznatelným.  

Řešená parcela se nachází v katastru osady Rovina, která je součástí obce Hlásná Třebáň. Obec se rozkládá na levém břehu Berounky, 2 km východně od Karlštejna a asi 30 km od Prahy. Oblast byla osídlena již v době bronzové, dnes se nachází na okraji CHKO Český kras. Osada Rovina leží asi 1 km od Hlásné Třebáně, na mírné vyvýšenině. Je přístupná po komunikaci, která ji ohraničuje ze severu a spolu s řekou Berounkou již od založení vymezovala prostor pro rozšiřování osady.

 

Osada vznikla parcelací karštejnského panství na přelomu 18. a 19. století. Umělému založení odpovídá kruhová náves, kolem které byla původní zástavba soustředěna. Řešená parcela se nachází ve východní části návsi a vznikla již první parcelací území.

 

V současné době tvoří osadu přibližně 80 domů. Původní hospodářské a zemědělské zaměření osady se vytratilo a v současné době je většina objektů využívána k rezidenčnímu nebo rekreačnímu využití. Přímo v osadě se kromě restaurace nenachází žádná další občanská vybavenost. Osada je tak postupem času degradována na pouhou "noclehárnu", čemuž odpovídá i výrazné rozšiřování satelitní zástavby směrem na východ.

 

Navrhovaný dům znovu doplňuje prostor okrouhlé návsi, spočívá na místě původního zaniklého objektu. Zachování původního lokátorského uspořádání obce a umístění domu k severní hranici pozemku ponechává celou zahradu otevřenou jižnímu slunci. Hmota garáží směrem k návsi, stejně jako uspořádání zeleně, vymezuje soukromý prostor zahrady. Obytné místnosti přízemí komunikují do venkovního prostoru přes plata teras a vytváří tak spolu se zahradou jeden spojitý obytný prostor.

 

Navržené řešení zachovává proporce původního objektu. Umístění domu k severní hranici pozemku je z hlediska uspořádání dispozic a využití zahrady velmi výhodné a vypovídá o promyšlenosti původní parcelace území. Hlavní hmota domu je doplněna objektem garáže a skladu, který vytváří předěl mezi návsí a obytnou částí zahrady. Zároveň je tento prostor směren na náves ponechán bez oplocení. Zahrada tak volně přechází do veřejného prostoru a ukazuje ochotu na jeho spoluvytváření. Hlavní hmota domu spolu s garáží definují prostor vstupu. Střední část přízemí vytváří komunikační a obslužnou část, ze které jsou přístupné hlavní prostory domu a podkroví. Směrem na náves je umístěna pracovna s příslušenstvím, která umožňuje případné využití pro oba rodiče. Její umístnění u vstupu neovlivňuje další provoz domu. Podkroví slouží jako soukromá část domu, nacházejí se zde tři dětské pokoje se samostatnou koupelnou a ložnice rodičů se šatnou a koupelnou.

bottom of page