top of page

Muzeum železnice v areálu depa Masarykova nádraží

06/2009

Návrh řeší využití historických budov dílen a depa v areálu Masarykova nádraží v Praze na muzeum železnice, které bude součástí Národního technického muzea. Areál je sevřen mezi tři dopravní koridory, které výrazně snižují kvalitní dostupnost areálu především z pohledů chodců. Návrh tak počítá s pěším propojením Nového Města a Žižkova, které by mělo zajistit celodenní pohyb osob v řešeném území. Zároveň bude nově umožněno přívětivější pěší spojení ze stanice metra a autobusového nádraží na Florenci. Parkovací plochy jsou navrženy jak pod magistrálou, kde jsou i v současné době, tak nově ve směru od Žižkova z ulice Trocnovská.

 

Dalším významným prvkem by mělo být multifunkční využití jednotlivých budov. Z hlediska ekonomiky provozu je z mého pohledu užívání budov pouze pro účely muzea neudržitelné. Kromě výstavních prostor tak v západním křídle navrhuji v 2.np kancelářské prostory, které budou sloužit nejen pro účely administrativy spojené s provozem muzea, ale také pro komerční pronájem. Dalším doplňkovým provozem muzea je vytvoření víceúčelového sálu v prostoru vedle kotelny a také umístění restaurace a baru do atraktivních prostor nad bývalou kotlárnou. Víceúčelový sál nabízí využití v podobě výstavních ploch pro nejrůznější umělecká díla, pořádání konferencí, společenských akcí, atd. Restaurace je umístěna ve velmi atraktivních prostorech a spolu s umístěním blízko turistického centra města tak nabízí výrazný potenciál pro komerční úspěšnost. Stravování je umožněno jak návštěvníkům muzea, tak nezávisle na provozu muzea vstupem z navrženého pěšího propojení.

 

Vstupní prostory muzea jsou řešený v 1.np západního křídla budovy. Je zde umístěna recepce, sociální zařízení a část s možností občerstvení. Na vstupní halu navazují dva výstavní prostory. Hlavním  komunikačním centrem budovy je prostor bývalé kotlárny, ze kterého  se vchází do dalších expozic v budově a také do hlavní výstavní haly, která je navržena v prostoru kolejiště mezi dvěma souběžnými budovami. Severní historická budova není v rámci této práce řešena, budou  zde však  řešeny také další výstavní prostory. Ve východní části  se  v obou patrech opakují prostory expozic, v  2.np je umístěn multimediální sál.

bottom of page