Přestavba výrobního objektu na Wellness Hotel

06/2019, architektonická studie

autoři: Ing. arch. Radek Novotný, Bc. Alena Zmeškalová