top of page

Zprostupnění hradeb v parku Folimanka, Praha 2

MCA atelier, s.r.o., 06/2011

autoři: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková, spolupráce: Ing. arch. Radek Novotný

bottom of page