top of page

SH Bečov – Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, Ú.O.P. Loket

MCA atelier, s.r.o., 09/2012, 1. místo v projektové architektonické soutěži

autoři: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková, spolupráce: Ing. arch. Radek Novotný

bottom of page