top of page

Obnova barrandovských teras

02/2012

historie_resize.jpg
ext06u_resize.jpg
situace_resize.jpg
napln_resize.jpg
pudorys_resize.jpg
materialy_resize.jpg
ext01u_resize.jpg
ext05u_resize.jpg
ext04u_resize.jpg
ext03u_resize.jpg
pohled_resize.jpg
05u2_resize.jpg
010u2_resize.jpg
04u2_resize.jpg
08u2_resize.jpg
02u2_resize.jpg
06u2_resize.jpg
Areál barrandovské akropole doplňujeme o funkce, které by znovu měly ustalovat místo jako kulturní vertikálu Prahy.

Barrandovská akropole, s dochovaným objektem restaurace, ztratila v průběhu let veškerou svou původní schopnost být celoměstsky významným místem společenských aktivit a dějů.

 

Cílem návrhu je tak snaha o vytvoření takového funkčního využití, které by na sebe dokázalo navázat především nejbližší lokality barrandovského sídliště a vilové čtvrti, pro které by obnova teras mohla být výrazným obohacením, tak také do místa umsítit celoměstsky význmanou funkci, která by místo posilovala.

 

Výsledná funkční náplň by měla zajistit stálé využití areálu a poskytovat prostor pro variabilní využití lokality. Tomuto učelu by měla sloužit podzemní a venkovní galerie moderního umění, reastaurace a víceúčelové sály.

 

Koncepce a kompozice navrhovaných objektů je koncipována tak, aby výrazně nekonkurovala stávajícímu objektu restaurace při dálkových pohledech a nadále nechávala vyniknout siluetu bílé věže tyčící se nad Vltavou. Propojení všech provozů uvnitř i vně umožňuje prostupnost celého areálu a dotváří “cestu”, kterou je k dosažení cíle nutné podniknout po hřebeni barrandovské skály.

 

Do terénního plata je umístěna galerie, která se nachází severně od stávajícího objektu. Výstavní prostory jsou umístěny pod úrovní terénu a objekt se tak stává součástí skalního masivu. Nad terén vystupují pouze tři hmoty sálů, které na povrchu pomáhají definovat prostor k využití parteru pro další výstavní prostory. Ve stávajícím objektu je zachován provoz restaurace, který je v suterénu podporován obslužnými provozy. Přes prostor věže je umožněn přímý vstup do víceúčelových sálů. Ty se nacházejí v prostoru teras, do kterých se v různých výškových úrovních zakusují.

 

 

bottom of page